SONAFILM 2020

Per Universal Chamber Orchestra

Dissabte 10 d'octubre del 2020

Plaça de bous d'Ondara

20.30 hores